Hét inspiratiecentrum voor de overheid en maatschappelijke organisaties in het geboortehuis van Thorbecke. Wij denken dat het anders kan binnen het lokale bestuur, met name in de verhouding tussen overheid en samenleving. Deze al eeuwen bestaande verhouding kan ook op een andere wijze tot stand worden gebracht. Volgens het gedachtengoed van Thorbecke. Ervaren ambassadeurs met kennis en expertise op verschillende terreinen zijn aan Staatshuys verbonden. Graag ondersteunen zij bestuurders bij hun uitdagende vraagstukken in de snel veranderende samenleving.

Tevens is dit inspirerende monumentale pand beschikbaar voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen.

Alle adviseurs van Keizers & Visser én Staatshuys willen onze relaties bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben het afgelopen jaar en wat geleid heeft tot de...
"En dan is het kenmerk van een liberalen Staat en een liberaal Gouvernement, dat zij de ontwikkeling van zelfstandige kracht bevorderen; zelfstandige kracht in provincie, gemeente, vereeniging en individu. Bevorderen, dat heet de algemeene voorwaarden scheppen, waaronder die ontwikkeling mogelijk wordt."
handtekening Thorbecke

Video

Staatshuys en Keizers & Visser

U krijgt een korte impressie van het geboortehuis van Thorbecke – Staatshuys. Ben Keizers vertelt over dit inspirerende pand, waarbij de verbinding tussen overheid en samenleving centraal staat.

Bekijk video