Hét inspiratiecentrum voor de overheid en maatschappelijke organisaties in het geboortehuis van Thorbecke. Wij denken dat het anders kan binnen het lokale bestuur, met name in de verhouding tussen overheid en samenleving. Deze al eeuwen bestaande verhouding kan ook op een andere wijze tot stand worden gebracht. Volgens het gedachtengoed van Thorbecke. Ervaren ambassadeurs met kennis en expertise op verschillende terreinen zijn aan Staatshuys verbonden. Graag ondersteunen zij bestuurders bij hun uitdagende vraagstukken in de snel veranderende samenleving.

Tevens is dit inspirerende monumentale pand beschikbaar voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen.

Geheel volgens traditie was het opnieuw een prima nieuwjaarsbijeenkomst in het geboortehuis van Thorbecke. Met de ambassadeurs van Staatshuys en adviseurs van Keizers & Visser...
"En dan is het kenmerk van een liberalen Staat en een liberaal Gouvernement, dat zij de ontwikkeling van zelfstandige kracht bevorderen; zelfstandige kracht in provincie, gemeente, vereeniging en individu. Bevorderen, dat heet de algemeene voorwaarden scheppen, waaronder die ontwikkeling mogelijk wordt."
handtekening Thorbecke

Laatste blog

Bron-of nascheiding: wat wil de burger?

Veel gemeenten in Nederland zijn hard bezig om de richtlijnen uit het Landelijk Afvalstoffen Plan 2 (LAP 2) voor te bereiden en te realiseren. In LAP2 worden door het ministerie doelstellingen bepaald en voorgeschreven hoe gemeenten in Nederland met het huishoudelijk afval dienen om te gaan. Het ministerie schrijft voor dat het afval beter gescheiden…

Lees meer >