Dé inspiratieplek waar de overheid en maatschappelijke organisaties aan het denken worden gezet om op een andere manier te kijken naar de uitvoering en organisatie van haar taken. Niet in oude patronen en bureaucratisch, maar vernieuwend en ‘out of the box’. Op een wijze zoals Thorbecke, grondlegger van onze huidige staatsinrichting, dat ooit bedoeld heeft.

Dat dit juist in zijn geboortehuis is gerealiseerd, maakt het zeer bijzonder. Het pand is ingericht op een wijze die recht doet aan de groot staatsman die hier geboren is.

Op zaterdag 10 september is het geboortehuis van Thorbecke opgenomen in een door de gemeente Zwolle georganiseerde wandelroute tijdens de Open Monumentendag te Zwolle. In tegenstel...
"En dan is het kenmerk van een liberalen Staat en een liberaal Gouvernement, dat zij de ontwikkeling van zelfstandige kracht bevorderen; zelfstandige kracht in provincie, gemeente, vereeniging en individu. Bevorderen, dat heet de algemeene voorwaarden scheppen, waaronder die ontwikkeling mogelijk wordt."
handtekening Thorbecke

Laatste blog

Bron-of nascheiding: wat wil de burger?

Veel gemeenten in Nederland zijn hard bezig om de richtlijnen uit het Landelijk Afvalstoffen Plan 2 (LAP 2) voor te bereiden en te realiseren. In LAP2 worden door het ministerie doelstellingen bepaald en voorgeschreven hoe gemeenten in Nederland met het huishoudelijk afval dienen om te gaan. Het ministerie schrijft voor dat het afval beter gescheiden…

Lees meer >

Missie

Creëren van een inspiratie-omgeving voor met name de lokale en provinciale overheid over haar rol in de samenleving. Waar staat ze voor, wat doet ze zelf, wat doet ze in samenwerking, wat doet ze niet meer zelf en HOE kan dat op de meest innovatieve en effectieve manier vorm worden gegeven.

Visie

Met een groep professionals adviseren en ondersteunen van met name de lokale overheid bij de invulling van haar taak en rol voor de eigen lokale samenleving. Daarbij de best passende manier vinden om die taken uit te voeren en te borgen ten behoeve van die (lokale) samenleving. De verbinding tussen de leden van de groep is die van gezamenlijkheid vanuit zelfstandigheid en elkaar verstevigen. Van daaruit de meerwaarde voor zichzelf halen en het bieden van een toegevoegde waarde aan de andere leden van de groep. Het fysieke Huis van Thorbecke in Zwolle is dé ontmoetingsplek en het facilitair centrum voor de professionals en dé inspiratie-omgeving voor de overheid.