26 nov 2014

Zorg dichter bij de burgers?

Welke gemeente heeft de beste ideeën om invulling te geven aan het verminderde budget voor de zorgtaken? Het wordt spannend. De rijksoverheid wil de zorg dichter bij de burger brengen. En de gemeenten zijn er nu druk mee . Circa 100 gemeenten hebben besloten om vanaf 1 januari 2015 geen huishoudelijke hulp meer te vergoeden….

Lees meer >

5 nov 2014

Intrede technocratie

De technocratie gaat zijn intrede doen. De VVD wil experimenteren met een wethouder voor meerdere gemeenten. Als je in gemeente A goed kunt besturen dan zou je dat ook wel in gemeente B kunnen doen. Komt bij mij meteen de vraag naar boven: waarom wil je eigenlijk wethouder zijn? Besturen is een vak en geen…

Lees meer >