Bas de Gaay Fortman, initiatiefnemer van de Grondwetcampagne 2023, ondersteund door Staatshuys, heeft een opiniërend stuk geschreven, dat op donderdag 18 juni in dagblad NRC is gepubliceerd. Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij hetgeen de Grondwetcampagne beoogt, namelijk ‘de Grondwet weer tot leven wekken.’ Tijdens de coronacrisis wordt op verschillende manieren gerefereerd aan de Grondwet…

Lees meer >

19 jun 2020

Direct na de ‘heropening’ waren wij gastheer van het nieuwe college van bestuur van de NHL Stenden Hogeschool uit Leeuwarden, die in het geboortehuis van Thorbecke haar eerste bijeenkomst hield. Dat was niet alleen voor hen een mooi moment, maar ook voor ons, na de té stille periode zonder gasten. Het nieuwe college van bestuur,…

Lees meer >

10 jun 2020