Aanvulling van Artikel 1 van onze Grondwet, zoals het COC bepleit, is nergens voor nodig. Het artikel verbiedt immers al discriminatie ‘op welke grond dan ook’, stelt Bas de Gaay Fortman. Hij reageert hiermee op het opiniestuk in Trouw van 2 augustus jongstleden, ingezonden door het COC. Zijn reactie is vandaag te lezen op pagina 19 van dagblad Trouw.

Bas de Gaay Fortman was als lid van de Tweede en Eerste Kamer nauw betrokken bij de grote Grondwetsherziening van 1976 – 1983 en is bestuurslid van de Stichting Grondwetcampagne 2023.

Lees hier zijn volledige reactie, vandaag gepubliceerd in Trouw.