Ronald Hünneman, filosoof en docent aan de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit te Groningen, was, in collegiale samenwerking met KeizersVisser, te gast in het Staatshuys waar hij de aanwezigen inspireerde én confronteerde met de werking van ons menselijk brein. Het is verhelderend om te ervaren hoe mensen te werk gaan bij het maken van keuzes. En keuzes maken wij dagelijks vele malen. Of dat nu gaat om simpele overwegingen of lastige complexe vraagstukken, we blijven kiezen. Ronald Hünneman weet op een prettige, confronterende wijze zichtbaar te maken welke aspecten een rol spelen bij het maken van keuzes. Doen we dat alleen op rationele gronden of spelen andere overwegingen mee? En hoe verhoudt zich dat tot hetgeen de Griekse filosoof en wijsgeer Aristoteles duizenden jaren geleden verwoordde? Zijn denkbeelden en uitspraken passen nog steeds naadloos in onze huidige denkwijze.
Onze talrijke bestuurders, of het nu gaat om de commissaris van de Koning, een burgemeester of afdelingshoofd van een gemeente, hebben natuurlijk dagelijks te maken met keuzes. De gevolgen hiervan hebben betrekking op langere perioden en raken veel mensen in de samenleving.
Om hen te ondersteunen in dit complexe proces is het bijwonen van een lezing van deze filosoof van toegevoegde waarde.