Filosoof Ronald Hünneman, verbonden aan Staatshuys, heeft een gemeente in het zuiden van het land in twee gezamenlijke sessies begeleid. Het doel was om een cultuurverandering tot stand te brengen die de onderlinge samenhang binnen de afdelingen van die gemeente verbetert. De ambtelijke organisatie opereerde meer vanuit een aantal eilandjes met ieder hun eigen belangen in plaats van vanuit gezamenlijkheid de samenleving van dienst te zijn. Door deze uitdagende, maar uitermate herkenbare vraag op een andere manier te benaderen is een verrassend programma ontwikkeld. Tijdens de beide sessies is met elkaar hard en constructief gewerkt aan kernbegrippen als welwillendheid, gelijkwaardigheid en contextualiteit. Hiermee is het bewustzijn vergroot en kan men de volgende stap zetten om de doelstellingen door middel van een goede samenwerking en communicatie met elkaar te realiseren. De inwoners van deze gemeente gaan hier binnenkort het meeste baat bij hebben en dat is waar het uiteindelijk om gaat.