Geheel volgens traditie was het opnieuw een prima nieuwjaarsbijeenkomst in het geboortehuis van Thorbecke. Met de ambassadeurs van Staatshuys en adviseurs van Keizers & Visser is het glas geheven en zijn alle onderlinge contacten verder versterkt. Directeur Ben Keizers kon in zijn toespraak terugkijken op zeer succesvol jaar waarin, naast het 5 jarig jubileum van Keizers & Visser, ook een verdere uitbreiding van het team is gerealiseerd. Met onze expertise en ervaring hebben we veel opdrachtgevers mogen ondersteunen in uitdagende projecten en trajecten. Ook de samenwerking met externe partners is verder uitgebouwd.
Vol vertrouwen gaan we verder in het nieuwe jaar, waarin al enkele interessante ontwikkelingen in gang zijn gezet.