Staatshuys heeft samen met Keizers & Visser op een goede wijze de Kerstperiode ingeluid. Er is teruggekeken op een goed jaar waarin veel is gebeurd. Het eerste jaar Staatshuys was erg succesvol met veel bijeenkomsten en tientallen bijzondere gasten die door directeur Ben Keizers zijn meegenomen in zijn ambitie om de overheid op een andere wijze te laten kijken naar zijn verantwoordelijkheid en rol in de samenleving. En dat dit juist in het geboortehuis van Thorbecke plaatsvindt maakt het erg speciaal. Alle gasten voelden de bijzondere sfeer die in het pand aanwezig is en zorgt voor een beleving die je nergens anders aantreft. Vol vertrouwen gaan we het nieuwe jaar in en staan klaar om vooral het lokale bestuur te ondersteunen op de meest uiteenlopend terreinen, want daarvoor staan deskundige ambassadeurs paraat.

Ook de adviseurs van Keizers & Visser kunnen spreken van een goed jaar. Verschillende gemeenten hebben gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid binnen het Sociale Domein. Met de overgang van de taken vanuit het Rijk naar de gemeenten lagen er voldoende uitdagingen om dit hele proces in goede banen te leiden. Steeds vaker is er een beroep gedaan op onze adviseurs om structuur aan te brengen in deze voor veel gemeenten nieuwe procedures en werkwijzen. Dat dit door onze klanten goed gewaardeerd wordt blijkt uit de vele aanvragen die wij hebben mogen ontvangen. Wij zijn hen dankbaar voor dit vertrouwen.

Alle medewerkers en ambassadeurs van Staatshuys én 

de adviseurs van Keizers & Visser wensen u bijzondere mooie kerstdagen,

een succesvol, gelukkig,

maar vooral gezond 2016 toe!