Het gaat nu echt beginnen!

Op donderdag 7 februari vindt de start van de GRONDWETCAMPAGNE 2023 plaats in het Provinciehuis te ’s Hertogenbosch. De Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de heer Wim van de Donk, opent deze landelijke campagne. Hij zal een uitdagend betoog houden met als motto ‘Breng de Grondwet tot leven!’

Voor de start van de Stichting Grondwetcampagne 2023 zijn meedenkers uit brede politieke en maatschappelijke kring uitgenodigd, zoals uit nationaal en lokaal bestuur, rechtspraak, onderwijs en media. Enkelen onder hen zullen kort reageren op de inleiding van de heer Van De Donk en er is een zaalgesprek over de aanpak van de Grondwetcampagne. Die rolt zich stap voor stap uit en krijgt zijn beslag in 2023.

Doelstelling is om in de periode van 7 februari 2019 tot 3 november 2023 (175e verjaardag van de Grondwet) te komen tot een set van activiteiten om voor zoveel mogelijk geledingen binnen de Nederlandse samenleving (inclusief overheid) de Grondwet tot leven te laten komen.

Initiatiefnemer is Bas de Gaay Fortman, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en als vroegere parlementariër medevormgever van de Grondwet. Jeroen van Urk is mede initiatiefnemer, vanuit zijn achtergrond als raadslid en griffier. Samen met Ben Keizers en Paul Reef – namens Staatshuys – vormen zij vieren het campagneteam. Tot eind 2023 vinden er verschillende evenementen plaats die uiteindelijk toewerken naar het einddoel. Uiteraard wordt u via onze website op de hoogte gehouden over het verloop van deze campagne.

Wilt u aanwezig zijn op 7 februari? Stuur dan een bericht naar contact@staatshuys.nl en afhankelijk van de beschikbare plaatsen ontvangt u van ons een bevestiging.

Programma Start Grondwetcampagne 2023