De bekende Amsterdamse kunstenaar Bart Domburg (Zwolle, 1957) heeft opnieuw gezorgd voor een prachtige aanvulling in het geboortehuis van Thorbecke. Op verzoek van Ben Keizers heeft hij een olieverf schilderij gemaakt van ons land ten tijde van Thorbecke. De grote lijnen van ‘Holland’ zijn nog precies als toen, alleen de omvang van de Zuiderzee is gewijzigd.
En dit is een mooie overeenkomst met de invloed van Thorbecke op ons bestuurlijk stelsel. De onder zijn invloed totstand gekomen Grondwet, Provinciewet en Gemeentewet zijn ook nog steeds intact. Ze zijn alleen, net zoals met de kaart van ons land, aangepast aan deze tijd.