Een intensieve scholingsreis om ingesleten patronen te doorbreken en nieuwe inspiratie voor werk en leven op te doen.
Een lang weekend op pad met een filosoof (Ronald Hünneman) die je buiten de gebaande paden lokt en een begeleider (Ben Keizers) die zorgt dat er voldoende gebaande en veilige paden zijn.
De langdurige samenwerking tussen Ronald Hünneman (filosoof en docent aan de rijksuniversiteit van Groningen) en Ben Keizers (directeur Staatshuys én Keizers & Visser) heeft geleid tot een initiatief om intensieve vierdaagse ontdekkingsreizen te organiseren in een volslagen andere omgeving. In dit bijzondere weekend worden ingesleten denkpatronen doorbroken en wordt een nieuwe inspiratie voor werk en leven opgedaan. Het is een prachtige combinatie van zicht krijgen op de eigen denkstructuren en ingesleten handelingspatronen, en daardoor de mogelijkheid krijgen tot anders leren denken, anders leren luisteren, anders leren communiceren.
In de bijeenkomsten daagt Ronald de deelnemers uit door ze te wijzen op hun onhoudbare aannames, bizarre intuïties of kromme redeneringen. Hij doet dit niet om je tot andere gedachten te brengen, maar vooral om je te laten voelen waar ruimte voor verandering mogelijk, of wellicht wenselijk is. En Ben neemt u mee naar plekken en activiteiten die een bijzondere ervaring opleveren en geheel passen binnen het inhoudelijke programma.
Met verschillende groepen (ambtenaren, managers, docenten, hulpverleners) is het programma, of onderdelen daarvan, met succes uitgevoerd. De deelnemers waren daarbij steeds zo enthousiast, dat Ronald en Ben besloten om de beste onderdelen bijeen te voegen tot een trainingsweekend. En dat alles in een inspirerende rustgevende omgeving met, naast het trainingsprogramma een zeer aantrekkelijk belevingsprogramma.

In 2018 staat deze reis weer gepland in het najaar. Zodra de data bekend zijn vermelden wij dat op deze website, via LinkedIn en Twitter.

Indien u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op.

Waarom deze reis
Programma en Inhoud
De organisatoren
Reacties van deelnemers
Staatshuys
Data, prijzen en accommodatie

Door onderstaande foto-impressie kunt u alvast in de juiste stemming komen.