Vrijdag 13 april vond in Staatshuys wederom een interessante netwerkbijeenkomst plaats op initiatief van de adviseurs Bert Deuling en Gerjan Beniers van Keizers & Visser. Beiden hebben een aantal relaties uitgenodigd voor deze samenkomst met als belangrijkste doel om de onderlinge band te versterken, kennis en ervaringen te delen én ontwikkelingen binnen de verschillende werkvelden te bespreken.

Ben Keizers, directeur Staatshuys, heette de gasten van harte welkom in het geboortehuis van Thorbecke, waarbij Thorbecke zelf de aanwezigen ook nog even toesprak. Vervolgens leidde Ben allen rond door dit bijzondere pand waarbij hij op inspirerende wijze vertelde hoe belangrijk Thorbecke is geweest voor ons land. Maar belangrijker, dat zijn gedachtengoed nog steeds actueel is en voor Keizers & Visser de basis vormt bij de verschillende ondersteuningsprojecten binnen de lokale overheid.
Direct na deze rondleiding ging het gesprek over recente ontwikkelingen binnen gemeenteland. Er werd onder andere ingezoomd op de transities binnen het sociale domein én de zorgen op het terrein van de jeugdhulp. Hierbij kwam ook de nieuwe rol van de ambtelijk medewerker ter sprake en met name de veranderende rol van de overheid als facilitator van en voor de samenleving.

Na het nuttigen van een heerlijk broodje werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om persoonsgegevens uit te wisselen en het eigen netwerk uit te breiden. Ondanks dat deze bijeenkomst plaatsvond op ‘vrijdag de 13e’ kunnen we spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst.

Volgende week vrijdag staat de volgende netwerkbijeenkomst gepland, georganiseerd door Margit Bouman. Wenst u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.