Vanaf 2018 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn. Opnieuw een decentralisatie van een aantal taken vanuit de rijksoverheid die de gemeenten mogen opknappen!
Deze nieuwe wet vervangt tientallen bestaande wetten, honderden verschillende regelingen én Algemene Maatregelen van Bestuur, die betrekking hebben op onze fysieke leefomgeving.
Dat heeft grote gevolgen voor bestuurlijk Nederland en vraagt om brede samenwerking. Om goed voorbereid te zijn bevelen wij het onderstaande document van harte aan. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met experts uit de praktijk.

Lees: De Nieuwe Omgevingswet