Alle adviseurs van Keizers & Visser én Staatshuys willen onze relaties bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben het afgelopen jaar en wat geleid heeft tot de realisatie van mooie projecten.
Tijdens de eerste teambijeenkomst is kort teruggeblikt op 2017 en zijn de plannen besproken om onze expertise en ervaring ook in het nieuwe jaar optimaal in te zetten bij onze opdrachtgevers. Vooral op het gebied van laaggeletterdheid, praktijkondersteuning GGZ Jeugd, onderwijshuisvesting, sociale wijkteams, transformatie in het sociaal domein, kunnen de adviseurs van Keizers & Visser een toegevoegde waarde bieden aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Daarnaast adviseren wij bestuurders bij actuele organisatievraagstukken en veranderingsprocessen.
Geheel volgens traditie hebben wij vervolgens een toast uitgebracht op het nieuwe jaar en wensen wij iedereen een mooi, gezond en succesvol 2018 toe. Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar. En natuurlijk zien wij u ook heel graag eens in het geboortehuis van Thorbecke………