Burgemeesters en wethouders van 11 gemeenten in West-Overijssel en de gedeputeerde van Overijssel hebben in het Staatshuys in Zwolle het oprichtingsbesluit ondertekend van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland. Deze omgevingsdienst gaat de netwerkorganisatie Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland op 1 januari 2018 voortzetten. De Omgevingsdienst IJsselland voert taken uit voor de 11 gemeenten en provincie Overijssel op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en handhaving.

Bestuurders van de gemeenten Zwolle, Deventer, Kampen, Hardenberg, Steenwijkerland, Dalfsen, Zwartewaterland, Raalte, Olst-Wijhe, Ommen en Staphorst en van provincie Overijssel hebben unaniem besloten vanaf 2018 verder te gaan als Omgevingsdienst. In opdracht van de deelnemende gemeenten en provincie is de omgevingsdienst verantwoordelijk voor taken rondom het omgevingsrecht. Omgevingsdienst IJsselland wil een robuuste en deskundige organisatie zijn om een veilige leefomgeving, behoud van natuur en een schoon milieu te waarborgen. De bestuurders van de deelnemende partijen toonden zich trots met dit resultaat en vertrouwen in de opbouw van een sterke organisatie.

En waar kan dat beter bekrachtigd worden dan in het geboortehuis van Thorbecke!