Na het bezoek van Bas de Gaay Fortman aan het geboortehuis van Thorbecke, heeft hij ons ‘aangestoken’ met zijn enorme drive, om de Grondwet breed binnen onze samenleving onder de aandacht te brengen. Hiervoor is hij, samen met Jeroen van Urk, de Grondwetcampagne gestart om het nationaal grondwetbesef te verbreden en verdiepen. Het hoofddoel hiervan is dat in 2023, met de grondwet van 1848 als uitgangspunt, 175 jaar parlementaire democratie en rechtsstaat wordt gevierd. Onze grondwet is de bakermat van de Nederlandse beschaving. De grondrechten van ‘allen’ en de ordening van onze democratie en rechtsstaat zijn erin bepaald. En toch is er in ons land nauwelijks grondwetsbesef en wordt er nauwelijks aan gerefereerd. En dat zou anders kunnen én moeten. Daarom zetten Bas de Gaay Fortman en Jeroen van Urk zich in om dat besef terug te brengen. Zij hebben een plan opgesteld om dat doel in 2023 te realiseren en waarin verschillende politieke en maatschappelijke organisaties worden betrokken. Ook Staatshuys speelt hierin een rol. Immers, Thorbecke is de bepalende en invloedrijke Nederlander geweest die verantwoordelijk was voor de Grondwetherziening in 1848. Zijn geboortehuis is dan natuurlijk een historisch baken om deze campagne te ondersteunen en faciliteren.