Geheel volgens planning is Staatshuys donderdag 30 oktober officieel geopend. Onder het oog van vele bestuurders hebben mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld, Commissaris van de Koning in Overijssel en de heer drs. H.J. Meijer , burgemeester van Zwolle, de openingshandeling verricht.

De heer Cor Mul leidt de openingsceremonie in goede banen. Als eerste geeft hij de microfoon aan Ben Keizers, eigenaar en directeur van Staatshuys. Ben neemt de aanwezigen mee in zijn verhaal over het geboortehuis van Thorbecke en waarom hij niet lang na hoefde te denken toen de kans zich voordeed om in april 2013 dit pand te kopen. Hij is geïnspireerd door de grondgedachte van Thorbecke en is voornemens om te laten zien dat het echt anders kan bij de overheid.

Vervolgens is het prof. dr. Remieg Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, die op geheel eigen wijze de genodigden meeneemt in de historie. Hij heeft een boeiend betoog over het ‘huis van Thorbecke’ zoals dat ooit bedoeld was en hoe dit anno 2014 tot uiting komt in de samenleving.
Daarna is de spreekstoel en microfoon voor de heer Meijer. Hij benadrukt het mooie initiatief van Ben Keizers om juist in Zwolle, de stad die al zo veel te bieden heeft, dit te realiseren. Naast de opvallende ontwikkelingen in deze stad op het gebied van sport, cultuur, zorg en onderwijs is dit een prachtige aanvulling voor de hoofdstad van Overijssel. Hij spreekt de verwachting uit dat er veel inspiratie wordt opgedaan in Staatshuys, die bijdragen aan het gedachtegoed van Thorbecke.

Tot slot spreekt mevrouw Bijleveld vanuit haar invalshoek als verantwoordelijke bestuurster van de provincie. Zij vertelt over haar ervaring en de wijze waarop zij opereert vanuit de gedachtegang van Thorbecke. Een leuke overeenkomst met de huidige minister van Binnenlandse Zaken de heer Plasterk en Thorbecke is, dat zij beiden gemeenteraadslid in Leiden zijn geweest. Daarnaast spreekt zij haar waardering uit voor het initiatief van Ben Keizers en nodigt de bestuurders uit om vooral veel inspiratie op te doen in Staatshuys en wenst Ben hierbij veel succes.

Dan is er een primeur in het geboortehuis van Thorbecke. Met behulp van augmented reality, bedacht door Ben Keizers, komt een 3D geprint beeld van Thorbecke tot leven. Thorbecke houdt een speech waarin hij op luchtige, doch statige wijze de aanwezigen toespreekt. Dit is niet alleen het resultaat van de samenwerking met ELABBS, verbonden aan de Universiteit Twente, en een groep enthousiaste technici. Het is het begin van een ontdekkingsreis waarbij niets onmogelijk is en grenzen worden opgezocht.