Het is precies 1 jaar geleden dat de commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, mevrouw Ank Bijleveld, samen met de burgemeester van de gemeente Zwolle, de heer Henk Jan Meijer, het geboortehuis van Thorbecke officieel openden. Wij kijken niet alleen met voldoening en plezier terug op deze mooie openingsdag, maar ook op het afgelopen jaar. Hierbij kunnen wij vaststellen dat het eerste jaar erg succesvol is geweest. Steeds meer bestuurders op verschillende niveaus en samenstelling weten ons te vinden. Of het nu gaat om een college-overleg, brainstormsessie, training of een traject waarbij een van onze ambassadeurs expertise kan toevoegen, alle bezoekers gingen met nieuwe, frisse ideeën huiswaarts. Wij hebben waardevolle ondersteuning kunnen bieden, daar waar nodig.
Maar we zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om het groeiend aantal aan Staatshuys verbonden ambassadeurs nóg breder in te zetten om aan de vragen vanuit de overheid te voldoen. Dat kunnen lokale bestuurders zijn, maar ook maatschappelijke organisaties, waar door de snel veranderende en steeds kritisch wordende samenleving, veel van wordt gevraagd. Wij kunnen hen hierbij met raad en daad ondersteunen en helpen in deze uitdagende processen.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op of stuur een mail aan contact@staatshuys.nl