Staatshuys is op 25 en 26 november a.s. aanwezig op het vakevent Future Green City in ’s Hertogenbosch. Hierbij wordt ingespeeld op onder andere de klimaatverandering en toename van het aantal inwoners in de steden. Het vakevent vindt plaats in het kader van het Jaar van de Ruimte. Alles draait om innovatie, groen en duurzaamheid voor een toekomstbestendige, leefbare stad. Hierin past heel mooi de boeiende workshop die onze ambassadeur Martin Knol samen met Ton Duffhues (Atelier ‘Waardenvanhetland’) en Janneke Eigeman (stichting de ‘Buitenmakelaar’)presenteert. Martin Knol zal vooral ingaan op de wijze waarop overheden een vruchtbaar klimaat kunnen scheppen voor waardengedreven burgerinitiatieven in dorpen, wijken en stadsranden.

Tijdens dit vakevent zijn verschillende topsprekers zoals Niek Roozen, internationaal bekend landschapsarchitect, kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde en Deltacommissaris Wim Kuijken, die acte de presence geven.

Toegang voor dit vakevent is geheel gratis!
Voor meer info over o.a. de exposanten, de exposities en het actuele programma zie: www.futuregreencity.nl