Afgelopen week is in het geboortehuis van Thorbecke de stichting Grondwetcampagne 2023 opgericht. Een mooie gebeurtenis op de enige plek waar dat écht passend is, namelijk in het Huis van de Thorbecke, die zelf aan de wieg heeft gestaan van de belangrijkste Grondwetsherziening van 1848. Op 3 november 2023 is het precies 175 jaar geleden dat deze herziening officieel is vastgesteld. Initiatiefnemer Bas de Gaay Fortman sprak, na de ondertekening van de oprichtingsakte, van een ‘vreugdevol moment.’ Tijdens de ondertekening keek Thorbecke tevreden mee en zag dat het goed was.

De stichting Grondwetcampagne 2023 heeft als doel om de Grondwet weer echt tot leven te brengen in alle geledingen van onze samenleving. Waarden en normen die verankerd zijn in de Grondwet verdienen een stevige plek bij allen die zich in Nederland bevinden. Het bestuur van de stichting initieert een landelijke campagne, zodat de Grondwet echt weer het fundament wordt onder de Nederlandse samenleving waarbij ook de verbinding tussen overheid en samenleving wordt versterkt.

Bas de Gaay Fortman, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en oud lid van de Eerste en Tweede Kamer, is de initiatiefnemer van deze Grondwetcampagne 2023. Hij was ook nauw betrokken bij de herziening van de Grondwet in 1983 en is al een aantal jaren op kleine schaal bezig om aandacht te vragen voor de Grondwet. In zijn optiek, en dat van veel vooraanstaande politici, leeft de Grondwet niet meer. Staatshuys – gevestigd in het geboortehuis van Thorbecke in Zwolle – heeft het initiatief mede opgepakt. Samen met een aantal prominenten uit brede politieke en maatschappelijke kring worden in de periode tot 3 november 2023 verschillende activiteiten georganiseerd die de aandacht voor de Grondwet versterken.

3 november 2023
In de afgelopen decennia is de Grondwet vaker herdacht. Meestal werd het een elitair feestje, werden overheidsgebouwen voor het publiek opengesteld, maar verdween de échte aandacht voor de Grondwet naar de achtergrond. Daar komt met de Grondwetcampagne 2023 verandering in. We koersen naar 3 november 2023, wat hét moment is om daar meer dan ooit echt bij ‘stil’ te staan met een groot Nationaal Festival.

Het bestuur van de Stichting Grondwetcampagne 2023:
Van rechts naar links: Bas de Gaay Fortman, Nathalie van Waterschoot,
Ben Keizers, Marjan Goslings en Theo Toonen.
Geheel links Jeroen van Urk, mede-initiatiefnemer.
Op de foto ontbreekt Marieke Commandeur.

Bekijk hieronder het filmpje dat gemaakt is tijdens de bijeenkomst in het middelpunt van Ede en de ‘Muur van Mussert’ op 8 april jongstleden.