Donderdag 28 januari mochten wij in het geboortehuis van Thorbecke bijzondere gasten verwelkomen.
De Studiegroep Openbaar Bestuur werkt in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, aan een rapport waarbij het kabinet de Studiegroep heeft verzocht een advies op te stellen over het functioneren van het openbaar bestuur en betekenis te geven aan de gevolgen daarvan voor de economische ontwikkeling van Nederland. Juist in geboortehuis van Johan Rudolph Thorbecke maakt het zeer speciaal om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Een van de deelnemers van de studiegroep, Henk Jan Meijer, heeft hen hiervoor uitgenodigd om naar ‘zijn’ Zwolle te komen. Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het rapport, waarna het kan worden aangeboden aan de ministerraad. De ministerraad zal het rapport vervolgens voorleggen aan de beide Kamers der Staten Generaal.

Uiteraard zijn wij trots dat de basis voor dit rapport is gelegd op de plek waar deze groot staatsman is geboren.

Lees:  Taakopdracht van de Studiegroep Openbaar bestuur  van minister Plasterk.