Remieg Aerts en Bas de Gaay Fortman waren in Staatshuys voor een interessante en leerzame middag, die voorafging aan de lezing in de Broerenkerk over de biografie ‘Thorbecke wil het’. Daarnaast is het nieuwe borstbeeld van Thorbecke onthuld.

Borstbeeld Thorbecke

De start van deze middag stond in het teken van de onthulling van een heel bijzonder, nieuw borstbeeld van Thorbecke. Hij was natuurlijk al in veel gedaanten aanwezig in zijn geboortehuis, maar een echt beeld ontbrak. Kunstenaar Roy Greve uit Elp – Midden Drenthe – heeft zich hiervoor niet alleen in de verschillende beschikbare afbeeldingen van Thorbecke verdiept, maar hij heeft zich ook een beeld gevormd van Thorbeckes karaktereigenschappen. Dit heeft hij het afgelopen jaar verwerkt, wat heeft geresulteerd in een prachtig eindresultaat: een uniek borstbeeld van Thorbecke. Wij durven gerust te stellen dat Roy Greve een groot vakman is, wat blijkt uit de vele, indrukwekkende beelden van bekende Nederlanders die hij heeft gemaakt en die u kunt bekijken op zijn website: www.roygreve.nl.

Remieg Aerts en Bas de Gaay Fortman hebben samen het beeld onthuld. Het is een mooie aanwinst in Staatshuys.

De Grondwet

De Grondwet is van ons allemaal! Dankzij Thorbecke hebben wij hier nog steeds dagelijks mee te maken, zelfs na 170 jaar! Maar, is dat nog wel zo?
Daar zijn de meningen over verdeeld. Daarom was deze bijeenkomst zo bijzonder en boeiend tegelijk. Professor dr. Remieg Aerts hield een mooi betoog over de achterliggende gedachte bij Thorbecke, wat heeft geleid tot Herziening van de Grondwet 1848. Met prachtige anekdotes vertelde hij over de wijze waarop Thorbecke in die tijd zijn zin kreeg om de voor hem én onze samenleving noodzakelijke hervormingen in te voeren. De enorme vasthoudendheid bij Thorbecke heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat koning Willem II de macht heeft overgedragen aan de regering. Deze situatie is nog steeds de basis van onze parlementaire democratie. Maar Thorbecke heeft daarnaast enorme invloed gehad met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, onderwijs en zorg.

Daarna nam Bas de Gaay Fortman de aanwezigen mee over de wijze waarop wij nu met de Grondwet omgaan. Nemen we de Grondwet nog wel serieus? Hij heeft sterk het gevoel dat de bakermat van de Nederlandse beschaving aan kracht verliest en dat kan niet de bedoeling zijn. Dit heeft hem ertoe gebracht om, in nauwe samenwerking met Jeroen van Urk, een Grondwetcampagne op te starten. Hij wil het Grondwetbesef nieuw leven inblazen, te beginnen op 14 januari 2019, de geboortedag van Thorbecke. In 2023 – het moment waarop de herziene Grondwet 175 jaar van kracht is – wil hij dat het grondwetbesef in alle geledingen van onze samenleving is verankerd. Het geboortehuis van Thorbecke is dan natuurlijk een historisch baken om deze campagne te ondersteunen en faciliteren. Meer informatie is te vinden op www.degrondwetwijzer.nl.

Lees ook onderstaande artikelen:

Burgemeestersblad 90
De GRONDWET als kracht en tegenkracht

Na afloop van deze bijeenkomst waren wij allen aanwezig bij de lezing van Remieg Aerts in de Broerenkerk. Op indrukwekkende en geanimeerde wijze nam hij ons mee in het leven van Johan Rudolf Thorbecke.