Na het welkomstwoord van Ben Keizers tijdens de start van de Grondwetcampagne 2023, kunt u nu ook de toespraak van Alex Brenninkmeijer – lid van de Europese Rekenkamer – in zijn geheel nalezen.

Een aantal fragmenten uit zijn toespraak treft u hieronder samengevat aan, de volledige versie vindt u onderaan dit bericht.

  • Alex Brenninkmeijer was na al die jaren als ombudsman gevraagd een boek te schrijven over de rechtsstaat, maar na twee jaar dralen werd het een boek over ‘Moreel Leiderschap.’ Wat in het publieke domein vandaag vooral ontbreekt is een morele gerichtheid.
  • Een Grondwet baseert zich op de natie: in de Verenigde Staten ‘We the people’, in Frankrijk ‘Au nom du peuple’, in Duitsland (de tijd van de val van de muur) ‘Wir sind das Volk’.
  • Vandaag stuit het normatieve op een publieke opinie die afwijkt van norm en recht. Men zit ernaast vanwege angst.
  • Ook in de Europese bureaucratie is niet zelden sprake van schijnwerkelijkheden. Barnier noemde de eindeloze gesprekken over Brexit onlangs ‘toetredingsonderhandelingen. Europa kampt met cynisme.
  • Thorbecke is de geniale grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie.
  • Bij het vragen van aandacht voor de Grondwet moeten we een taal gebruiken die aansluit bij de leefwereld van de mensen.

Lees de volledige toespraak van Alex Brenninkmeijer