De start van de Grondwetcampagne 2023 in het Provinciehuis te ’s Hertogenbosch is een feit! Met deze tot eind 2023 durende campagne willen we de Grondwet weer tot leven brengen binnen de samenleving, onderwijs en politiek. In dat jaar bestaat de door Thorbecke ontworpen Grondwet precies 175 jaar. Deze campagne zal langzamerhand vorm krijgen en geheel volgens de – als metafoor gebruikte – opzet van de Boléro van Ravel, uiteindelijk leiden tot een groot landelijk volksfeest in november 2023. Tot die tijd zou het natuurlijk fantastisch zijn als we verschillende mensen/partijen kunnen verbinden met dit prachtige initiatief van Bas de Gaay Fortman en Jeroen van Urk. Dan zal deze campagne zich verspreiden over ons land en zal het belang van onze Grondwet doordringen in alle geledingen binnen onze samenleving. De Grondwet is namelijk van ons allemaal!

De komende tijd vinden al verschillende activiteiten plaats die in het teken staan van deze Campagne. Zo vindt er in de gemeente Ede een mini-seminar plaats over de Grondwet, waarbij een aantal interessante sprekers aanwezig zijn.
Daarnaast is er een postercampagne die een aantal essentiële Grondwet artikelen onder de aandacht brengen. Deze komen op plaatsten waar veel mensen komen.
Er komt een inventarisatie binnen alle gemeenten met de vraag of binnen de gemeentehuizen Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar aanwezig is. Alle volksvertegenwoordigers leggen namelijk de eed – of belofte – af Op de Grondwet, voordat zij formeel geïnstalleerd worden als volksvertegenwoordiger. En meer naar de actualiteit: de nieuwe Statenleden in de Provincies doen hetzelfde.
Artikel 1 luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Dit is slechts een klein deel van de activiteiten, er zal nog veel worden voorbereid en uitgevoerd.

Tijdens de- zeer interessante – start van de Grondwetcampagne hebben onderstaande prominente sprekers ervaringen en visie ten aanzien van onze Grondwet gedeeld. Rode draad hierin is, dat onze Grondwet nog steeds prominent aanwezig is in onze samenleving, echter, dat het besef wat die Grondwet nu eigenlijk betekent, tanend is. De onderstaande personen hebben tijdens de start bijeenkomst gesproken:

  • Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van Noord-Brabant
  • Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer
  • Nathalie van Waterschoot, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak
  • Micha de Winter, hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht
  • Willemien Vreugdenhil, wethouder in de gemeente Ede.

Het welkomstwoord van Ben Keizers – directeur Staatshuys (foto) – waarin hij aangeeft waarom deze campagne nu breed wordt opgestart, kunt u integraal nalezen via Welkomstwoord Ben Keizers

De komende weken publiceren wij alle toespraken op onze webiste.