Uit de provincie Flevoland waren wethouders van de 6 gemeenten te gast in Staatshuys. In het geboortehuis van Thorbecke hebben zij de basis gelegd voor de nieuwe BOSD – Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein – namens de provincie. De bestuurders werken nauw samen op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie. Op dit terrein wachten uitdagende, complexe vraagstukken die gezamenlijk beter en efficiënter kunnen worden opgepakt in het belang van de doelgroepen. Dan is het essentieel dat het fundament van de BOSD stevig en toekomstgericht is. Begrippen als vertrouwen en samenwerken vormen dat fundament. En op dit gebied is filosoof – én ambassadeur van Staatshuys – Ronald Hünneman dé specialist om de deelnemers voldoende handvatten aan te reiken die hen helpen bij deze actuele maatschappelijke uitdagingen binnen het sociaal domein.