Mijn jeugd bracht ik door in het Engelstalig Kenya. Na voltooiing van vwo- en bedrijfseconomisch onderwijs terug in Nederland, werkte ik in het bedrijfsleven en vooral in de non-profit organisatie waaronder de gezondheidszorg, de provinciale- en gemeentelijke overheid. Daar deed ik ervaring op in leiding, beleid en onafhankelijk onderzoek.
De laatste jaren ben ik gemeentebreed bezig geweest met onafhankelijk onderzoek en kwalificatie van uiteenlopende afdelingen, primaire processen en objecten waaronder ook ICT en managementinformatie. Mijn professionaliteit als Register Auditor opgeleid aan de Erasmus Universiteit, uit zich in methodiek, kennis, objectiviteit en onafhankelijkheid.
Hoewel nog actief en kerngezond, ben ik vanwege mijn kalenderleeftijd formeel met pensioen.
Mijn interesse gaat nu vooral uit naar de noodzaak van maatschappelijke verandering mede gezien de structurele problemen van deze tijd waarmee mens en natuur worden geconfronteerd. Het is daarom niet verwonderlijk dat ik hoop dat het geboortehuis van Thorbecke zich onder andere zal ontwikkelen tot een onafhankelijke inspiratiebron van geboortelijke ideeën die zullen bijdragen aan oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat paradigmatische verschuivingen in ons denken, mede aangezet door samenwerking met bijvoorbeeld wetenschappelijke organisaties, noodzakelijk zijn om tot vreedzame oplossingen te kunnen komen.
Evenals destijds Thorbecke, de “onafhankelijke”, voel ik mij politiek ongebonden.

André Jannink