In de afgelopen jaren hebben we een beetje kunnen wennen aan een nieuwe economische realiteit. Een situatie waarvoor we zelf niet hebben gekozen, het ging ons immers hartstikke goed, maar een ontwikkeling die ons is overkomen. Het voelt dan ook ongemakkelijk als iets gebeurt waarover we niet of nauwelijks invloed hebben. Of ging het ons té goed? De snoeiharde bezuinigingen bij de overheid noodzaken ons om op een andere manier naar zaken te kijken.
Bijvoorbeeld naar de positionering van de lagere overheid. Waarover willen we de regie hebben, wat willen we zelf uitvoeren, hoe betrekken wij onze inwoners hierbij en hoe betrekken we onze werkgevers hierbij? Hoe kunnen wij online oplossingen strategisch inzetten? Hoe zetten we burgers weer in hun eigen kracht? Vragen die nader uitgewerkt moeten worden om de juiste antwoorden te vinden.
Mijn roots liggen in de logistieke dienstverlening waarin ik ruim 20 jaar ervaring heb opgedaan in leidinggevende posities. Sinds begin 2004 ben ik zelfstandig ondernemer en eigenaar van UBG Adviesgroep. Mijn karakter kent veel dienstbare eigenschappen en het is dan ook niet vreemd dat ik de afgelopen 10 jaar adviseur ben geweest bij dienstverlenende bedrijven in het MKB en de afgelopen jaren de lagere overheid heb geadviseerd in uitvoerende interim functies. Het is buitengewoon interessant om in veranderingsprocessen de menselijke, de financiële en de organisatorische maat te volgen en daarin te adviseren.
Ik ben zeer ingenomen met mijn ambassadeurschap voor het Staatshuys want met de deskundigheid van mijn collega ambassadeurs hebben we naar mijn mening een strategisch team verenigd om bij alle denkbare processen de overheid bij te staan. Mijn motto is: ageren in plaats van reageren. Het geboortehuis van Thorbecke kan daarbij dienen als inspirerende factor. Even los komen van de waan van de dag om samen met onze ambassadeurs Thorbecke’s gedachtegoed in een nieuwe realiteit te plaatsen.

Ben Gerrits