Vanaf 1979 ben ik werkzaam bij de overheid en vanaf 1999 voor de overheid. Ik ben begonnen als uitvoerend ambtenaar, daarna beleidsambtenaar en laatstelijk als projectenambtenaar. In mijn ambtelijke periode heb ik vele reorganisaties meegemaakt, die steeds ten doel hadden de interne organisatie beter en efficiënter te laten functioneren. En ongetwijfeld zal dat ook in zekere mate gerealiseerd zijn. Ik weet het niet omdat ik onderdeel was van de reorganisatie. Mijn persoonlijke doelen waren anders dan het doel van de reorganisatie. Niet verkeerd om in ieder geval beweging te creëren. Ook als externe (vanaf 1999) heb ik vele reorganisaties meegemaakt bij de overheid. En door al die jaren heen ben ik meer en meer tot de conclusie gekomen dat reorganisaties niet meer dan systeemaanpassingen betreffen die niet echt iets nieuws teweeg brengen.
Zo ben ik mij gaan verdiepen in de gedachtengang van Thorbecke. Wat was de achterliggende gedachte van Thorbecke bij de inrichting van de Staat? Heel kort geredeneerd komt het er op neer dat de samenleving zich ontwikkelt en de overheid dat proces faciliteert. De samenleving is ‘sneller’ dan de overheid, hetgeen de overheid eigenlijk structureel op achterstand zet. Mijns inziens moet de overheid zich dan ook richten op de rol die Thorbecke voor de overheid had voorzien, namelijk het faciliteren van de samenleving (gaat uiteraard niet in alle geledingen op).

Oplossingen die de overheid nu zoekt zijn oplossingen binnen het eigen overheidssysteem. Als we dat nu eens loslaten en de samenleving aan zet brengen, krijgt de overheid een rol die beter past bij het gedachtegoed van Thorbecke. Wel passend in deze tijd, oftewel we maken Thorbecke 2.0. De foto van mij is die van Thorbecke in zijn echte vorm en een presentatie in 3D passend in deze tijd. Als ik die transformatie op enigerlei wijze voor het voetlicht krijg, denk ik dat er meer vliegen in een klap worden gevangen. De overheid wordt weer onderdeel van de samenleving, de geloofwaardigheid en het draagvlak van de overheid worden vergroot en het wordt veel goedkoper. Dat is mijn overtuiging.

Staatshuys is een bundeling van mensen die op een eigen manier binnen een eigen overheidssegment daar een bijdrage aan levert. Daar zit mijn drive en dat wil ik overbrengen. En daar is het geboortehuis van Thorbecke een prachtige uitvalsbasis voor. Een fundament uit 1600, maar dan aangepast aan de huidige tijd.

Ben Keizers