Vanuit mijn achtergrond als organisatiekundige heb ik grote bewondering voor Thorbecke. Vanuit een in de tijd vastgelopen monarchistische staatsinrichting te komen met ideeën over democratie en deze ook in praktische uitvoering te krijgen. Het is mijn overtuiging dat in principe de ideeën van Thorbecke in de 21e eeuw nog steeds opgaan, maar wel aan een nieuwe versie toe is; zeg maar Thorbecke 2.0. Ten aanzien van het politieke en beleidsdeel klopt de overheidsinrichting van Thorbecke nog steeds, maar in de uitvoering zijn er heden ten dage betere opties voor de organisatie, rechtsvorm en met name een meer bedrijfskundige benadering. Het Staatshuys biedt voor de ontwikkeling van deze ideeen een platform en is tevens het schakelbord om gerenommeerde specialisten aan de specifieke vragen van gemeenten te kunnen koppelen.

Ik vind het belangrijk om opdrachten en vraagstukken goed te analyseren, alternatieve informatiekanalen te zoeken en een toepasbare methodiek te ontwikkelen voor mijn opdrachtgevers. Ook in mijn carrière als bedrijf- en organisatiekundige voor de overheid, inmiddels ruim 40 jaar in gemeenten, provincie en het rijk, heb ik altijd gezocht naar praktische, innovatieve en creatieve oplossingen. Ik heb leiding gegeven aan reorganisaties, inkrimpingen, verzelfstandigingen, samenwerkingsverbanden en daarnaast vele directiefuncties in overheidsland bekleed. Om daarin succesvol te kunnen zijn en blijven, is het eveneens noodzakelijk een voorgeschiedenis goed te analyseren, de mogelijke keuzes helder op een rijtje te zetten en van daaruit alternatieve routes en methodes te ontwikkelen.

Heb ik u interesse voor het Staatshuys gewekt, dan nodigen mijn collega’s en ik u graag uit om in het geboortehuis van Thorbecke onze ideeën persoonlijk aan u toe te lichten. Vanzelfsprekend wil ik ook bij u langs komen, u zegt het maar.

Cor Mul