Mijn werkzame leven staat geheel in het teken van het lokaal bestuur. Ik heb gewerkt bij de VNG en meerdere gemeenten.
Daarnaast heb ik een passie voor alles wat met sport, gezondheid en bewegen te maken heeft. Een en ander komt bij elkaar in mijn werk bij de NV SRO, een overheidsbedrijf dat is ontstaan uit een gemeentelijke verzelfstandiging en ondertussen twee gemeentelijke aandeelhouders kent. SRO is actief in het beheren van gemeentelijk vastgoed en het exploiteren van sportvoorzieningen.
Beheren en exploiteren, privatiseren, verzelfstandigen en regionale samenwerking zijn de thema’s waarin ik gespecialiseerd ben. Ik heb in meerdere gemeenten projecten op deze terreinen uitgevoerd.
Gemeentelijk sportbeleid is nu vooral accommodatiebeleid. Samen met onder andere verenigingen en onderwijsinstellingen geven gemeenten uitvoering aan sportactiviteiten. De sportsector is zo van oudsher een goed voorbeeld van de participatiemaatschappij.
De wereld van sport en bewegen is de afgelopen decennia sterk veranderd en kent inmiddels een veelheid van commerciële aanbieders: fitnesscentra, fysiotherapeuten, organisatoren van fiets- en hardloopevenementen etc. Tegelijkertijd staat de sportdeelname bij verenigingen onder druk.
De opgave voor gemeenten gaat verder dan het faciliteren van sportverenigingen. Hoe kunnen inwoners verleid worden tot bewegen en sport, als onderdeel van een gezonde leefstijl?
Wat levert een grotere bijdrage aan de gezondheid van inwoners: een nieuwe gymzaal of een extra fietspad? Hoe kunnen commerciële sportaanbieders een bijdrage leveren aan de uitvoering van gemeentelijk beleid? Gaan sportverenigingen hun aanbod uitbreiden en zelf accommodaties exploiteren? Hoe ‘regisseer’ je als gemeente die veelheid en diversiteit van sport- en beweegaanbieders?
Ik ga over deze thema’s graag met u in discussie in het Staatshuys, op zoek naar het antwoord op die vragen en op zoek naar een nieuw model voor gemeentelijk sportbeleid!

John Machiels