Als echte liefhebber van het publieke domein heb ik de afgelopen jaren gewerkt bij en voor verschillende gemeenten. Met die ervaring binnen de lokale overheid en bij professionele organisaties breng ik gemakkelijk verbindingen tot stand op lokaal en regionaal niveau. Bijdragen aan de vitaliteit in stad en platteland is mijn belangrijkste doel. De rode draad is daarbij het ruimte creëren voor sociaal (cultureel) ondernemerschap.

Sinds 1 maart 2014 ben ik directeur van de Vereniging Stadswerk Nederland, hét netwerk voor (gemeentelijke) professionals die zich bezighouden met ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte. Vanuit mijn expertise breng ik daarbij de verbinding tussen het fysieke en het sociale domein tot stand. Een verbinding die zeer gewenst is omdat oplossingen voor sociale vraagstukken gevonden kunnen worden in het fysieke domein. Bovendien geldt nog steeds dat een leefomgeving die “schoon, heel en veilig” is de basis vormt voor een leefbare samenleving. Vraagstukken waar ik me graag mee bezig houd zijn WMO/de kanteling, wonen-zorg-welzijn/leefomgeving en de voorzieningen die ontwikkelingen op leefbaarheidsgebied steunen. Daarbij kan ik u helpen bij het zien van kansen, initiatieven nemen en daar samen met anderen mee aan de slag gaan. Dit doe ik met een positieve en optimistische insteek. Met creatieve oplossingen en “out of the box denken” lever ik toegevoegde waarde aan (lopende) processen. Bij vernieuwing, innovatie en het creëren van verbinding kom ik het best tot mijn recht. Samen met u op zoek naar de verbinding met de aanwezige energie in de samenleving. Ook buiten uw “vertrouwde inner-circle”.

Wat voeg ik toe? Een degelijke analyse (op het juiste abstractieniveau), een onbevooroordeeld standpunt en een betrouwbare en integere aanpak, service en klantgericht. Vanuit realistische doelstellingen werken aan haalbare afspraken en concrete resultaten. En vanuit een coachende rol mensen laten excelleren. Mijn gevoel voor humor en vriendelijke maar energieke aanpak helpen daarbij goed om resultaten te bereiken

Op een vernieuwende manier aan de slag met vraagstukken in politiek-bestuurlijk gekleurde omgevingen met de daarbij behorende dynamiek! Dat bindt mij en de andere ambassadeurs aan het Staatshuys.

Maarten Loeffen