“De gevaarlijkste zin in onze taal is: “Wij hebben het altijd al zo gedaan!”. Een bekend citaat met een uitspraak die ik tijdens mijn jonge carrière al vaak heb gehoord binnen de overheid. Gelukkig merk ik dat er veel gemeenten en andere overheden zijn die vernieuwen, innovatief zijn en over de bekende grenzen heen kijken. Deze organisaties help ik graag bij het innoverend organiseren van het openbaar bestuur.

Mijn passie sluit daar goed op aan: ik wil graag mensen en organisaties verder helpen bij hun ontwikkeling en zodoende individuen, organisaties en de maatschappij een stapje verder helpen. Tijdens mijn studie bedrijfskunde hield ik mij al bezig met de kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Overheidsorganisaties kunnen veel leren van andere sectoren, door over de grenzen heen te kijken en daar naar vernieuwingen te kijken. Maar dat geldt ook vice versa! Dat heb ik ook gemerkt tijdens mijn afstudeeronderzoek naar het reflecteren van burgemeesters. Met onder andere als vraag of ze daarbij buiten de directe kring durven te kijken. Men is vaak toch bang uit de vertrouwde omgeving te stappen. Organisaties worden gevormd door de mensen binnen die organisatie. Daarom heb ik mij altijd gericht op de menselijke kant van organisaties om via die weg organisaties mee te krijgen bij vernieuwingen.

“De mensen die zo gek zijn om te denken dat zij de wereld kunnen veranderen, zijn degene die het doen.” Een citaat dat zeker ook op Thorbecke van toepassing is. Hij was iemand die buiten de bekende (politieke) kaders durfde te kijken, innovatief durfde te zijn en niet zei: maar zo hebben wij het altijd gedaan. Hij heeft de wereld van het Nederlandse binnenlands bestuur gevormd. Hij heeft de wereld veranderd, maar een kleine 200 jaar later vraagt die wereld om verandering. Wij staan nu aan de vooravond van die verandering of eigenlijk staan wij er middenin…

Dit is dus het moment om net als Thorbecke buiten de bekende grenzen en politieke kaders te denken en te handelen! Samen met de andere ambassadeurs van het Staatshuys sta ik klaar om u te helpen bij het innovatief organiseren en zo de overheidsorganisaties en maatschappij een stapje verder te helpen.

Marten ten Kleij