HET KAN NOG ZOVEEL BETER EN EFFICIENTER
De dienstverlening in het publieke domein is, wellicht nog sterker dan in de marktsector, afhankelijk van de persoonlijke drive en inzet van de betrokken werknemers. Goede dienstverlening aan burgers of aan andere werknemers en diensten in het publieke domein wordt mede bepaald door de deskundigheid en bevlogenheid van de betrokken werknemers, die op hun beurt sterk worden beïnvloed door de ruimte die een werknemer krijgt om zijn werkzaamheden professioneel en naar eigen inzichten te vervullen. Goede ideeën onder de betrokken werknemers om de dienstverlening kwalitatief te verbeteren en/of efficiënter te organiseren worden soms door managers en politici ondanks goede intenties in regelzucht gesmoord. Nog te weinig bestuurders en politici in het publieke domein hebben daar voldoende oog voor.

Ik ben al sinds 1985 op verschillende manieren werkzaam in het publieke domein. Eerst als vakbondsbestuurder voornamelijk in de gemeentesector o.m. in Amsterdam. Nadien in leidinggevende HRM-functies, zoals bij de luchthaven Schiphol en vanaf 2001 vooral in de gezondheidszorg.
In al die jaren en uiteenlopende functies is veel ervaring opgedaan in het voortvarend maar vooral ook zorgvuldig implementeren van organisatieveranderingen. Goede visies en strategische concepten worden immers niet vanzelf waargemaakt. Het creëren van draagvlak en van ruimte voor verdere optimalisatie door betrokken werknemers is daarbij essentieel, evenals goede afspraken over de organisatieverandering met de ondernemingsraad en over het opvangen van personele gevolgen met vakbonden.
Mijn vakbondsverleden en HRM-kennis helpen erbij om tegenstellingen te overbruggen en medewerkers die hun baan verliezen perspectief te geven op werk elders, binnen dan wel buiten het publieke domein.

Thorbecke was zijn tijd vooruit met zijn inzichten over democratie en over de inrichting van de overheid. Ik ben ervan overtuigd dat hij anno 2015 de inhoudelijke doelstellingen van organisatieveranderingen boven rendementsdenken zou plaatsen. Doelen en middelen moeten immers niet verwisseld worden.
Graag help ik mee organisatieveranderingen in het publieke domein te helpen vormgeven zodanig dat zowel politici, bestuurders als de betrokken werknemers maar op de allereerste plaats ook de burgers, afnemers en klanten tevreden zijn over de uitkomsten.

Nijs Keppel