Elke verandering, hoe klein dan ook, binnen zowel publieke als private ondernemingen gaan gepaard met weerstand. Een natuurlijk proces waar mensen werkzaam zijn. Vaak worden er prachtige plannen ontvouwd om ondernemingen te brengen naar nieuwe strategieën en doelstellingen. Echter heb ik in alle jaren waarin ik werkzaam ben als verandermanager gemerkt dat een individu binnen een onderneming niet als schakel wordt gezien in dit proces. Daarom is het belangrijk om vooraf de invloeden van de individuen te analyseren en vervolgens hierop te anticiperen. Het is dan een belicht onderdeel in een veranderingsproces en wordt in het uitvoeringsplan opgenomen. De kans van slagen van de verandering is hierdoor vele malen groter.
De afgelopen 25 jaar ben ik vooral binnen het publieke domein betrokken geweest met veranderingsprocessen. Fusies, reorganisaties, verzelfstandigingen en kantelen van de totale bedrijfsvoering maakten deel uit van mijn dagelijkse taak. Boeiend hoe telkens weer de procesgang anders verliep. Geen blauwdruk en herhalen van zetten, maar iedere keer een uitdaging, dynamisch en fascinerend.
De publieke organisaties staan voor een super moeilijke opgave om de komende jaren hun ondernemingen te gidsen naar de nieuwe economie.

Met de kwaliteiten van de ambassadeurs Staatshuys hebben we naar mijn mening een keurkorps van denkers, adviseurs en doeners verenigd om bij dit proces alle partijen bij te staan. De samenbundeling van disciplines en expertise is de grote kracht van het Staatshuys. Waarbij de basis gedachte van Thorbecke als motto ons positioneert binnen huidige ontwikkelingen. Faciliteren in plaats van domineren. Adviseren in plaats van verordineren. Creëren in plaats van beheren. De kunst van de verandering is om de eerste stap te zetten en deze steeds te blijven herhalen. Dan is het proces niet moeilijk en wordt ervaring kennis.

Graag zet ik me, samen met mijn collega’s van Staatshuys, in om u te helpen bij de processen in uw organisatie.

Rinus Haas