Samenlevingsessentie & De kunst van de eenvoud

Ik geloof in de kunst van de eenvoud en de focus op de effecten in de samenleving. En Thorbecke?

“Het is niet liberaal, wanneer een regering de ontwikkeling van arbeid en kapitaal, of hun meest vrije en vruchtbare besteding tegenhoudt; wanneer zij een richting zoekt te geven aan hetgeen zijn weg zelf moet vinden; wanneer zij met één woord, in stede voor de mogelijkheid van maatschappelijke ontwikkeling te zorgen, die zelve in de hand nemen wil”

Met dit citaat uit de 19e eeuw (b)lijken we opeens bij de participatiemaatschappij van de 21e eeuw te komen!
De samenleving doet dat wat de samenleving nodig heeft. De overheid intervenieert daarin niet anders dan dat ze faciliteert dat de samenleving samen kan leven. Daarin neemt ze niet over maar overziet het geheel en bevordert de kansen voor ontwikkelingen van individuen. Vanuit een schaal die daarbij past. Thorbecke 2015.

De afgelopen jaren zijn we met zijn allen, en de overheid voorop, in staat gebleken veel zaken zo complex en ingewikkeld te maken en te organiseren dat ze onbegrijpelijk worden. Laten we terug naar de essentie, de eenvoud gaan. Vanuit eenvoud is het immers eenvoudig handelen en is eenvoudig te zien waar iets toe doet. Willen we echt slagkracht organiseren dan maken we de dingen weer zo simpel als ze zijn, zo simpel dat ik ze zelf nog snap. De kunst van de eenvoud blijkt een kunst.

Vanuit het Staatshuys willen we graag de kunst van de eenvoud delen, uit de institutionele complexies stappen en vanuit eenvoudige essenties tot nieuwe en en op dat moment haast vanzelfsprekende concepten komen. Concepten niet van een tekentafel maar van een samenspel. Die inspiratie geven tot effectief handelen leiden. Zaken terugbrengen tot de essentie, buiten gebouwde begrenzingen stappen, “platslaan”, weer begrijpelijk maken, daarbij de ruimte laten ontstaan voor nieuwe gedachten en mogelijkheden om van daaruit weer de haast vanzelfsprekende eenvoudige koers bepalen en daarmee daadwerkelijk tot realisatie brengen. Dat is wat men mij toedicht, en ik met plezier bedrijf.

Als vaste- en interim-manager en directeur, trainer en adviseur ben ik actief geweest in verschillende (maatschappelijke) organisaties. Ik ben gericht op kwaliteit en organisatiesturing. Op MT- en directieniveau ben ik voor uiteenlopende disciplines verantwoordelijk geweest. Verantwoordelijk geweest voor beleid en implementatie van de participatiewet in een grote regio en betrokken bij de transitie van de WMO/AWBZ. Verantwoordelijk geweest voor vernieuwende samenwerkingen tussen uiteenlopende partners. Momenteel ben ik eindverantwoordelijk voor een grote SW organisatie met verschillende bedrijven. Daarnaast bestuurder in een onderwijsorganisatie. Ook ben ik actief geweest (als voorzitter) in de rekenkamercommissie. Functies op het snijvlak van organisatie, bestuur en toezichthouders. Vanuit modern leiderschap visie en richting geven aan professionalisering, vraaggerichtheid, eigen verantwoordelijkheid, kwaliteit en dienstverlening en het in- en extern verbinden van partijen zijn zaken waar ik warm voor loop en de nodige achtergrond in heb. Daarnaast geef ik trainingen op onder anderen het gebied van bedrijfsvoering, prestatiesturing en contractering en (be)sturing aan medewerkers, management en bestuurders. Vele vormen, mogelijkheden en ervaringen om te delen, elkaar te inspireren en samen vorm te geven aan de nieuwe eenvoud. Graag ontmoet ik u in of vanuit het Staatshuys!

Walter Bak