Het college van de gemeente Almelo heeft tijdens haar bezoek 2 presentaties van onze ambassadeurs bijgewoond. Walter Bak heeft een inspirerend betoog gehouden over de wijze waarop hij binnen de sociale werkvoorziening in Dordrecht omgaat met een andere werkwijze en organisatiestructuur. Roelf van Biessum presenteerde een aantrekkelijk innovatief hulpmiddel voor ouderen die hierdoor nauwer contact blijven onderhouden met hun leefomgeving.
Het college was niet alleen bijzonder enthousiast over de gastvrije ontvangst maar ook over de wijze waarop binnen Staatshuys wordt omgegaan met verschillende ontwikkelingen binnen de overheid.