De commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, Ank Bijleveld, is zeer enthousiast over hetgeen in het geboortehuis van Thorbecke is gerealiseerd. Tijdens de officiële opening eind 2014 heeft zij bestuurders nadrukkelijk uitgenodigd om naar het Staatshuys te komen om inspiratie op te doen. Juist in een andere setting, uit de dagelijkse omgeving, komt het beste in mensen naar boven. Deze boodschap heeft zij ook in het Provinciehuis verspreid wat blijkt uit de vele bijeenkomsten die vanuit de provincie in het Staatshuys plaatsvinden. Wij zijn natuurlijk zeer ingenomen met het feit dat zij het Staatshuys een warm hart toedraagt.