In opdracht van minister Ronald Plasterk, namens het kabinet, werkt de studiegroep Openbaar Bestuur aan een rapport waarin zij aanbevelingen doet om het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur te verbeteren. Eén van de laatste bijeenkomsten heeft plaatsgevonden op een historische locatie, namelijk het geboortehuis van Johan Rudolph Thorbecke aan de Thorbeckegracht te Zwolle. Naast burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle waren talrijke bestuurders van verschillende ministeries hierbij aanwezig.