Sinds de opening hebben verschillende burgemeesters en wethouders een bezoek gebracht aan het Staatshuys en er staan nog heel veel ontmoetingen in de agenda. Tijdens deze bezoeken zijn zij rondgeleid door directeur Ben Keizers. Naast een toelichting op de bouwkundige aanpak van het monumentale pand en “Het huis van Thorbecke,” is ook gesproken over doelen en ambities die we met het Staatshuys voor ogen hebben. Veel bestuurders herkennen zich in deze zienswijze en zijn enthousiast over onze plannen. Er wordt ook gewerkt aan een aantal interessante vervolgtrajecten, waarbij onze ambassadeurs hun expertise kunnen inzetten.