Sinds juni 2011 zijn we met ons bedrijf Keizers&Visser actief op de overheidsmarkt. En hoewel het economisch tij niet meezit, zijn we behoorlijk goed in staat om ons hoofd boven water te houden. Dat betekent voor ons dat we hard moeten inzetten om vragen uit de overheidsmarkt op te zoeken die op ons terrein liggen. Die vragen zetten wij dan om in antwoorden die voor de opdrachtgever passend zijn.

Dat is voor ons dus de zogeheten core-business. En we doen waar we goed in zijn: overheden adviseren. We richten ons daarop en niet op de zaken die voor onze eigen organisatie van belang zijn. Want dat is niet waar wij goed in zijn. Daarvoor hebben we contract-partners die gespecialiseerd zijn in die activiteiten. Denk aan informatievoorziening, ict, personeelszaken en boekhouding. Voor ons zijn het wel basiscondities om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Het is dus essentieel om met onze partners goede afspraken te maken over wat we verwachten en wat we daarvoor betalen. Onze kleine organisatie kan zich nu inderdaad alleen richten op waar we goed in zijn doordat we die ‘ballast’ niet hebben. Een ‘ballast’ die voor ons functioneren noodzakelijk is, is zo goed geregeld en gewaarborgd. Voor ons komt dat de effectiviteit en de efficiency enorm ten goede. Andere voordelen zijn dat we kostentechnisch veel goedkoper uit zijn, de kwaliteit gewaarborgd is op het niveau dat wij willen, evenals de continuïteit van onze bedrijfsvoering.

Voor onze adviseurs heeft dat ook effecten. Als er een probleem is met de laptop, dan is het de eigen verantwoordelijkheid dat op te lossen met onze ict-partner. Het heeft voor een adviseur geen enkele zin om iets niet te doen, omdat hij een probleem heeft met de laptop. Dat probleem kan bij ons niet bestaan. Wij hebben daarvoor een contract-partner die garandeert dat problemen acuut worden opgelost. Bij calamiteiten bij onze partner, zullen zij dat bij ons moeten aangeven en niet andersom.

Dat is overigens meteen de gedachte die we hebben als we kijken naar de overheidsorganisatie. De overheid is aanwezig in bijna elke vezel van onze samenleving. Los nog van de vraag of dat nodig is, moeten we constateren dat diezelfde overheid ook bij veel aspecten zelf nog de uitvoering ter hand neemt. Wat wij in het klein doen, moet toch ook kunnen bij de overheid? In onze praktijk zien we de mogelijkheden, maar we zien ook de belemmeringen waarom het niet anders wordt opgepakt. Zou dat nu ook toepasbaar zijn bij de overheidsorganisaties? Met name nu de financiële middelen beperkter worden, is dat een interessante vraag.

Wij hebben daarover de volgende gedachten. Het is aan het bestuur om politiek/strategische keuzes te maken over wat men wil, hoe dat georganiseerd moet worden en wat dat mag kosten. Komt het op de daadwerkelijke uitvoering aan dan is dat niet meer een bestuurlijke aangelegenheid anders dan de controle en de monitoring.

We hebben meer dan genoeg ideeën, en daar waar we ze vertellen en willen uitdragen krijgen we meer positieve respons dan alleen een luisterend oor. Punt is alleen dat er ook echt een stap gezet moet worden…… en dat is wel heel erg moeilijk.

Ben Keizers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *