Welke gemeente heeft de beste ideeën om invulling te geven aan het verminderde budget voor de zorgtaken? Het wordt spannend. De rijksoverheid wil de zorg dichter bij de burger brengen. En de gemeenten zijn er nu druk mee . Circa 100 gemeenten hebben besloten om vanaf 1 januari 2015 geen huishoudelijke hulp meer te vergoeden. Inderdaad, we brengen de zorg dichter bij de burger. Sterker nog, de zorg komt bij de burger te liggen en dat is de bedoeling. Dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar in het licht van de zelfredzaamheid en participatiesamenleving snap ik het wel. Maar is dat besluit van die gemeenten nu echt een slecht besluit? Ik denk het niet.

Het maakt in ieder geval één ding duidelijk: de inmiddels ook al geïnstitutionaliseerde instellingen die zorgtaken uitvoeren komen in verweer. Eigenlijk zijn die instellingen een verlengstuk van de overheid. Grappig is dan dat (misschien ver gezocht) de overheid tegen zichzelf gaat procederen.

De methode is als volgt. Vindt een ouder echtpaar (liefst zo oud mogelijk) die echt huishoudelijke hulp nodig heeft en laat zien dat het zonder huishoudelijke hulp uitzichtloos is voor dat echtpaar. Door het aangaan van een rechtszaak tegen de overheid, probeer je dan te bewerkstelligen dat dit echtpaar toch huishoudelijke hulp nodig heeft, waardoor de instelling ook voor het jaar 2015 weer een budget heeft.

Ik geloof oprecht dat het betreffende echtpaar huishoudelijke hulp nodig heeft, maar probeer als instelling nu eens iets anders te verzinnen dan de eigen instelling centraal te stellen. Ik weet zeker dat er andere oplossingen zijn.

Als er geld genoeg was om alles te realiseren wat gevraagd wordt, dan was het heel gemakkelijk geweest. Laten we nu eens als samenleving proberen de overheid te helpen, door ze buitenspel te zetten. Dan ontstaat er financiële ruimte bij de overheid, waardoor er minder behoefte is om als samenleving te gaan betalen aan die overheid. Met andere woorden: we zijn dan misschien in staat om zelf iets te regelen om ervoor te zorgen dat er geen behoefte is aan dure rechtszaken en kunnen dat geld dan besteden aan de zorg, die we toch echt dichter bij de burger willen brengen.

Ben Keizers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *