Grondwetsdag: jaarlijks vieren!

Waarom een Grondwetsdag? In deze coronacrisis wordt veel naar de Grondwet verwezen. En terecht want het gaat om de grondslag van ons land, stelt Bas de Gaay Fortman, honorair hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht én initiatiefnemer van de Stichting Grondwetcampagne 2023. Dat verdient een jaarlijkse viering.

Tot de coronacrisis uitbrak was de inhoud van de Nederlandse Grondwet nauwelijks bekend. Nu is de Grondwet vrijwel dagelijks in het nieuws. Werd burgers voorheen gevraagd of ze de Grondwet belangrijk vonden dan zei een overgrote meerderheid ‘ja’. De meesten konden ook toevoegen waarom: het is de grondslag van ons land. Democratie en recht. Maar kenden ze de Grondwet dan? Nee, eigenlijk niet. Hun kennis beperkte zich tot hooguit gelijke behandeling en het discriminatieverbod (artikel 1) en enkele grondrechten zoals vrijheid van godsdienst (6) en van meningsuiting (7). Een kentering kwam vorig jaar toen aanpak van de klimaatcrisis om forse ingrepen bleek te vragen. Wie moesten daarvoor opdraaien? Het bedrijfsleven, de bouwers, de boeren, de burgers of de gepensioneerde buitenlui?

Lees via onderstaande link het artikel in NRC waarom een Grondwetsdag een logische stap is.
Grondwet essay NRC 3 november

Bas de Gaay Fortman