Gerjan Beniers heeft namens een aantal gemeenten in het zuidwesten van ons land een omvangrijk fusieproces voorbereid. In het kader van de Participatiewet moest één nieuwe uitvoeringsorganisatie worden ingericht op het gebied van de sociale werkvoorziening. Als projectmanager was hij verantwoordelijk om alle betrokken partijen bijeen te brengen en klaar te stomen voor de nieuwe organisatie. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd om de afspraken uit het Sociaal Statuut te borgen, zodat de werkgelegenheid in deze regio behouden is gebleven.