Staatshuys ondersteunt een aantal gemeenten in het zuiden van het land om de regionale samenwerking tussen deze verschillende gemeenten in die Regio te versterken. Ben Keizers en Cor Mul hebben alle burgemeesters persoonlijk geïnterviewd om daaruit een gezamenlijk plan te presenteren waarmee deze regio verder kan. De nadruk ligt op het samenbrengen van de geformuleerde uitgangspunten, waarbij de intermenselijke aspecten en de emotie een grote rol spelen. Door onbevangen alle belangen te inventariseren en in het grote geheel te plaatsen is een goede basis gevonden waarmee deze gemeenten verder kunnen en willen. De volgende stap is om ook de gemeentesecretarissen en daarna alle wethouders aan te sluiten zodat het fundament voor een sterke regionale positie stevig genoeg is.