Een gemeente met bijna 40.000 inwoners in het midden van het land ervaart de communicatie tussen het college en het MT als onvoldoende waardoor besluitvormingsprocessen stagneren. Door middel van drie bijeenkomsten heeft Ronald Hünneman – verbonden aan Staatshuys – de partijen nader bij elkaar gebracht. Hij heeft ook adviezen gegeven over de wijze waarop een goede samenwerking en onderlinge communicatie kan leiden tot betere resultaten. Zijn input heeft ervoor gezorgd dat alle betrokkenen een stevige basis ervaren om verder te werken aan de gezamenlijke doelstellingen.