“Ik ben 27 jaar werkzaam geweest in het lokaal openbaar bestuur. Als raadslid en wethouder in Zoetermeer en als burgemeester in Sassenheim en Pijnacker-Nootdorp. Momenteel ben ik directeur/eigenaar van mijn eigen bureau Buddenberg Consultancy.
Door mijn brede ervaring ben ik generalist met een strategische invalshoek. Mijn specialismen zijn financien, (jeugd)zorg en openbare orde en veiligheid.

Mijn belangrijkste competenties zijn het ontwikkelen van een visie uiteraard na een gedegen omgevingsanalyse en het begeleiden van veranderingsprocessen met het creeren van het daarbij vereiste draagvlak.
Het structureren van hoofd- en bijzaken met de daarbij behorende procesmatige aansturing gaan mij daarbij goed af.

Als thema voor mijn consultancy-praktijk heb ik gekozen voor ‘Good Governance’ omdat ik te vaak heb gezien wat er fout kan gaan als de verschillende spelers binnen een gemeente zoals college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie maar ook daarbuiten zoals maatschappelijke organisaties, buiten hun eigen bevoegdheden treden. Dan ontstaan altijd fricties en irritaties wat ten koste gaat van de effectiviteit van het lokale openbaar bestuur.

Op dit moment neemt het belang van de samenleving weer toe wat ten koste gaat van de invloed van de (lokale) overheid en de markt. Dit vraagt van de (lokale) overheid dat zij ‘loslaat’ en zich meer en meer toelegt op haar rol als voorwaardenscheppende en faciliterende overheid zoals Thorbecke het destijds heeft bedoeld. Dit vraagt om een andere houding van het College van B en W en de gemeenteraad.
Ik ben beschikbaar om dit soort processen te begeleiden.”

Rik Buddenberg

Rik Buddenberg