Referentie projecten:

 • Het terugbrengen van management en bestuur naar de eenvoud en effectiviteit in meerdere organisaties
 • Het verbeteren van toegevoegde waarde en klantperspectief in meerdere organisatieonderdelen
 • Het vormgeven van bedrijfsmatige sturing in overheidsorganisaties
 • Het creëren van ruimte met en voor partners om om in nieuwe samenwerkingsconcepten resultaat te bereiken
 • Het invulling geven van echt opdrachtgeverschap in overheidsorganisaties
 • Het realiseren van 25 miljoen aan bezuinigingen vanuit c.q. tezamen met kwaliteitsverbetering
 • Middels aanbrengen van focus en resultaatsturing mensen en organisaties resultaten laten bereiken
 • Individuen en teams verder brengen dan ze zelf hadden gedacht
 • Vanuit visie beslissers en bestuurders meekrijgen in “ onhaalbaar” geachte richtingen
 • Het vermogen om mensen te blijven verrassen met onverwachte vragen en perspectieven
 • Het creëren van draagvlak en positie voor mensen en organisatieonderdelen om hen te laten excelleren
 • Verschillende reorganisaties waaronder opvallende qua aard, snelheid en effectiviteit
 • Het terugbrengen van beslisdocumenten, adviezen en papierstroom tot de essentie waarmee besluitvorming snel, efficiënt en adequaat is geworden
 • Betrokken bij ontwikkeling en implementatie resultaat contractering in de WMO
Walter Bak