In het geboortehuis van Thorbecke te Zwolle hebben wij hét inspiratiecentrum voor de overheid en samenleving ingericht.

De visie van Thorbecke, dat de maatschappij op eigen kracht problemen oplost en de overheid deze ontwikkeling ‘slechts’ ondersteunt, is actueler dan ooit. Het is deze visie die ons dagelijks stimuleert tot anders denken en anders – innovatief – organiseren bij de lokale overheid.

Onze ervaren adviseurs ondersteunen bestuurders bij hun uitdagende vraagstukken in de snel veranderende samenleving. Zij wonen daarmee letterlijk én figuurlijk in het ‘Huis van Thorbecke’.

Tevens is dit inspirerende monumentale pand beschikbaar voor het houden van bijeenkomsten, trainingen, workshops en vergaderingen.

Remieg Aerts en Bas de Gaay Fortman waren in Staatshuys voor een interessante en leerzame middag, die voorafging aan de lezing in de Broerenkerk over de biografie ‘Thorbecke ...
"En dan is het kenmerk van een liberalen Staat en een liberaal Gouvernement, dat zij de ontwikkeling van zelfstandige kracht bevorderen; zelfstandige kracht in provincie, gemeente, vereeniging en individu. Bevorderen, dat heet de algemeene voorwaarden scheppen, waaronder die ontwikkeling mogelijk wordt."
handtekening Thorbecke

Video

Staatshuys en Keizers & Visser

U krijgt een korte impressie van het geboortehuis van Thorbecke – Staatshuys. Ben Keizers vertelt over dit inspirerende pand, waarbij de verbinding tussen overheid en samenleving centraal staat.

Bekijk video