THORBECKE ALS INSPIRATIEBRON

Voor velen is Thorbecke een voorbeeld en enorme inspiratiebron. De wijze waarop hij zijn visie tot uitvoer bracht getuigt van groot leiderschap. Zelfs nu merken wij nog steeds de gevolgen van wat hij 175 jaar geleden in gang heeft gezet.
Thorbecke is de enige staatsman die in drie Nederlandse steden – Amsterdam, Den Haag en Zwolle – geërd wordt met een standbeeld.

Inspiratiebron

Op vasthoudende wijze en met een vooruitziende blik was Thorbecke verantwoordelijk voor een ingrijpende verandering in ons politieke landschap. Dit was van grote en blijvende invloed op de gehele samenleving. Bovendien vond dit plaats in een zeer roerige periode van onze geschiedenis, wat het extra bijzonder maakt. Halverwege de 19e eeuw kwamen burgers langzamerhand in opstand tegen het heersende gezag. Thorbecke was ervan overtuigd dat de macht niet langer bij de koning moest liggen. Hij legde de verantwoordelijkheid bij de ministers, wat het begin was van onze huidige staatsinrichting, de parlementaire democratie. 

Daarnaast was hij verantwoordelijk voor herziening van de Grondwet in 1848, wat zelfs na 175 jaar nog steeds actueel is. De wijze waarop hij dit gerealiseerd heeft, bevestigt dat hij een van de grootste en meest invloedrijke staatsmannen is. Daarom is hij een enorme inspiratiebron, niet alleen voor ons, maar voor heel veel mensen.

Thorbecke geschiedenis inspiratiebron
Thorbecke geschiedenis inspiratiebron

Visie

Thorbeckes visie schrijft een grote rol en kracht toe aan de samenleving, waarbij de overheid faciliteert en ondersteunt. Bovendien hebben de overheid en de samenleving elkaar nodig om samen optimaal te functioneren.
Dit is voor ons een inspirerend uitgangspunt tijdens bijeenkomsten in zijn geboortehuis. Hiermee dragen wij bij om de verbinding tussen overheid en samenleving te versterken.
Tijdens ondersteuningstrajecten voor de lokale overheid benadrukken wij deze visie en juichen wij initiatieven vanuit de samenleving van harte toe. En dat blijkt in de praktijk heel goed te werken.
Staatshuys is geopend met het doel een bijdrage te leveren om overheid en samenleving dichter bij elkaar te brengen. Alleen op deze wijze zullen zij het meest aan elkaar hebben.