THEMABIJEENKOMSTEN

Juist het geboortehuis van Thorbecke is de ideale plek om themabijeenkomsten te organiseren. Hierin worden over verschillende actuele thema’s kennis en expertise gedeeld. In de rustige en aangename ambiance van Staatshuys komen mooie plannen tot ontwikkeling en nieuwe denkwegen tot leven. Neem vrijblijvend contact met ons op om te onderzoeken hoe wij u kunnen ondersteunen.

Waar wilt u het over hebben?

Regelmatig organiseren wij in Staatshuys bijeenkomsten met een actueel en uitdagend thema. Onderwerpen die besproken worden zijn heel divers. Deze kunnen vanuit gemeentes worden aangedragen of vanuit de ervaringen van een van de adviseurs van Keizers & Visser.
Tijdens deze bijeenkomsten komen afgevaardigden uit verschillende gemeentes aan het woord. Dat zijn bijvoorbeeld wethouders, beleidsmedewerkers, teamleiders, maatschappelijke instanties, inwoners en zorgaanbieders. Zij delen kennis en expertise over verschillende thema’s. Na deze presentaties gaan de deelnemers gezamenlijk aan de slag. Door met elkaar in discussie te gaan komen zij tot nieuwe inzichten en vinden gezamenlijk oplossingen.

Op deze wijze onderzoeken zij op welke wijze overheid en samenleving het meest aan elkaar hebben en hoe zij elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Als zij dit binnen de eigen organisatie kunnen toepassen, zal de verbinding tussen overheid en samenleving verder worden versterkt.
En dat is dan weer geheel in lijn met het gedachtengoed van Thorbecke.

Wilt u meer weten over onze themabijeenkomsten, neem dan contact met ons op.

Staatshuys inspiratiecentrum gemeente Thorbecke home-page welkom themabijeenkomsten

Voldoende ruimte voor discussie en kennisdeling

Themabijeenkomsten Staatshuys

Wethouder Wolbert Meijer vertelt over zijn project in de gemeente Heerde

Themabijeenkomsten Leefbaarheid Staatshuys

Rian Stamsnieder van de gemeente Tubbergen

Leefbaarheid

Staatshuys was de locatie van geslaagde bijeenkomsten over het thema ‘Leefbaarheid’. Bij veel gemeentes en maatschappelijke organisaties staat dit onderwerp hoog op de agenda. Inwoners van dorpen en (stads)-wijken hechten eraan om voorzieningen voor een aantrekkelijke woonomgeving te creëren én te behouden. De ervaren adviseurs van Keizers & Visser zetten hun kennis en expertise niet alleen direct in binnen gemeentes of in wijken. Zij organiseren ook deze interessante bijeenkomsten in Staatshuys. Dat Leefbaarheid een aansprekend en actueel thema is, bleek uit het grote aantal aanmeldingen.

Tijdens deze bijeenkomsten kwamen meerdere sprekers vanuit verschillende rollen en perspectieven uitvoerig aan het woord. Hierbij werden niet alleen de succesvolle projecten met elkaar gedeeld, maar ook uitgebreid de valkuilen met elkaar besproken.
De basis succesformule, zo bleek uit de presentaties, is driedelig. Bouw aan een goede samenwerking, creëer een open communicatie cultuur én zorg voor betrokkenheid bij inwoners.

Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat er vanuit de samenleving goede en bruikbare ideeën worden ingebracht. Deze zijn prima toepasbaar om invulling te geven aan allerlei voorzieningen. In de praktijk bleken die ook nog eens prima te werken.

Leefbaarheid is niet alleen een regionale uitdaging. Dat blijkt uit het feit dat afgevaardigden uit heel Nederland hebben bijgedragen aan deze succesvolle en nuttige bijeenkomsten.

 

Nieuwe denkwegen….

Naast ondersteuningstrajecten voor de lokale overheid op onze expertisegebieden, bereiken ons steeds meer verzoeken om ook op andere terreinen te ondersteunen. Het blijkt dat met name lokale bestuurders een toenemende druk ervaren om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de grote invloed van sociale media, de toenemende druk vanuit de samenleving én de complexiteit van de organisatie, wat zorgt voor een groot spanningsveld. Besturen is topsport geworden.

Themabijeenkomsten met Ronald Hünneman kunnen de juiste ondersteuning bieden. Deze bestaan uit een interactieve lezing, gevolgd door een gesprek of een discussie. Het zijn beslist geen workshops waarin u in groepjes uiteengaat, om daarna weer samen te komen om ervaringen en bevindingen uit te wisselen. Integendeel, het idee is juist om in een ontspannen sfeer gezamenlijk na te denken en van gedachten te wisselen over een, voor uw organisatie belangrijk, thema. Filosoof Ronald Hünneman zal u daarbij nieuwe denkwegen aanreiken en uitdagen om het hartgrondig met hem oneens te zijn. U kunt deze themabijeenkomsten bijvoorbeeld gebruiken om:

  • bij lastige of actuele thema’s los te komen van de waan van de dag
  • een stap terug te doen en vanuit een ander perspectief te kijken
  • tot oplossingen of overeenstemming te komen
  • duidelijkheid te verkrijgen in mogelijke standpunten en meningen
  • vastgeroeste denkpatronen los te wrikken
  • en ter lering, vermaak en ontspanning.

Welke thema’s?

Er zijn uiteraard verschillende thema’s mogelijk, al is de voorwaarde steeds dat Hünneman vanuit zijn vakkennis met het thema bekend moet zijn. Voorbeelden van vaker terugkerende thema’s zijn:

Rechtvaardigheid: Wat is rechtvaardigheid? Wanneer is een besluit rechtvaardig of redelijk? Zijn er verschillende opvattingen van rechtvaardigheid? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Of, meer specifiek, als we dit besluit nemen, waar moeten we dan rekening mee houden als we rechtvaardig willen zijn?

Welwillendheid: Met verschillende groepen in Staatshuys is het principe van welwillendheid behandeld. Hierbij staan niet de eigen ideeën en gedachten centraal, maar die van anderen. Aan de hand van dit thema kunnen conflicten en patstellingen worden besproken of van enige afstand bekeken. Als meningen binnen een groep sterk uiteenlopen, dan is dit thema bij uitstek geschikt om een zinvol gesprek op gang te krijgen.

Sociale cognitie: In het sociaal domein van gemeentes, op scholen en instellingen, binnen organisaties speelt de afstemming van mensen op elkaar een cruciale rol. Een aspect dat daarbij vaak over het hoofd wordt gezien is dat de wijze waarop mensen met hun sociale omgeving omgaan sterk uiteen kan lopen. In deze bijeenkomst wordt uitgelegd waarom dat zo is, hoe die verschillen te beschrijven zijn en tot welke misverstanden en problemen de verschillen leiden (Hünneman schreef hierover het boek Pijnlijke Contacten).

Vertrouwen: Als er moet worden samengewerkt, is wederzijds vertrouwen onmisbaar. Maar wat betekent dit? In hoeverre kunnen wij anderen vertrouwen? Is het wel verstandig om anderen zomaar te vertrouwen? Onder wat voor voorwaarden?

Aristoteliaanse deugden: Kennis van de Aristoteliaanse deugden is onmisbaar voor eenieder die zich bezighoudt met leiderschap. Tegelijkertijd is het een lastig thema, waarbij de grenzen van het denken worden opgezocht en complexe dilemma’s aan bod komen.

Overig: In overleg zijn ook andere thema’s mogelijk.

Ronald Hünneman

Ronald Hünneman doceerde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Leiden. In zijn levendige presentaties maakt hij gebruik van alledaagse voorbeelden, en illustraties aan de hand van televisieseries, films, boeken en kunstwerken.

Thorbecke geschiedenis inspiratiebron

Thorbecke zocht ook nieuwe denkwegen

Themabijeenkomsten Ronald Hünneman

Filosoof Ronald Hünneman

Nieuwe denkwegen Ronald Hünneman Staatshuys

Sessie in Staatshuys

Ronald Hünneman themabijeenkomst